Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Een kleuter is geen schoolkind

Even een reminder aan alle kleuterjuffen en -meesters: Een kleuter is geen schoolkind.

Een kleuter leert niet doordat jij hem dingen aanbiedt in een kring. Een kleuter leert op het moment, dat hij er aan toe is. Kijk maar eens naar je kring. Er zijn kleuters, die het allemaal al begrijpen. Heb jij ze dat geleerd in deze kring? Nee. Heeft het zin om met deze kinderen nog te oefenen? Nee, want ze kunnen het toch al. En er zijn kleuters die het nog niet begrijpen. Kun jij het ze op dit moment leren? Nee, want ze zijn er nog niet aan toe, die stap in hun ontwikkeling hebben ze nog niet gemaakt. Die moet nog komen en het zou wel heel toevallig zijn als dat precies gebeurt op het moment, dat jij het aanbiedt in de kring. Ze leren het namelijk in het dagdagelijkse leven, tijdens betekenisvolle momenten en op het moment, dat zij er aan toe zijn.

Toevallig sprak ik vorig week een moeder van een 5-jarige jongen, die naar groep 2 ging. Tijdens het oudergesprek een paar weken voor de grote vakantie had de juf aangegeven, dat ze zich een beetje zorgen maakte, want het kind kon nog niet tot 5 tellen. Dit ging ze toch maar even doorgeven aan de volgende juf. Drie weken later telde de jongen opeens wel tot 5. Hij was er gewoon nog niet aan toe en vroeg alleen om vertrouwen van de juf en zijn ouders, dat hij het wel zou leren op zijn eigen moment.

Dus laat los die overtuiging, dat jij ze op een schoolse manier dingen kunt leren!

Zorg ervoor dat ze zich veilig voelen, biedt hen ruimte om alles in hun eigen tempo te doen en laat kleuters vooral spelen, beleven en ervaren. Ga vervolgens eens achterover zitten, observeer en geniet. Want wat je dan zult zien, zijn kleuters die zich zelf dingen eigen maken, die bouwen aan hun zelfvertrouwen, kortom kleuters die groeien!

En wil je toch oefenen met tellen, kleuren, vormen, luisteren, enz.? Doe het dan vooral op een speelse manier. Even tussendoor, meer is niet nodig.

Ik wens jullie allemaal een heel fijn nieuw schooljaar!

10170698_375071242650791_6895590039035497829_n

Balk footer