Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Individuele begeleiding

Als kinderen op een of andere manier met hun gedrag laten zien, dat ze niet weten hoe ze met bepaalde ervaringen en situaties om moeten gaan, kan het nodig zijn, dat ze een tijdje individueel begeleid worden, om te zorgen dat ze anders kunnen gaan bewegen in hun leven.

Gebrek aan of verminderd basisvertrouwen

Vaak zijn deze problemen terug te voeren op een gebrek aan of verminderd gevoel van basisveiligheid ofwel basisvertrouwen. Een kind dat voldoende basisvertrouwen heeft:

 • Voelt dat het er zijn mag
 • Voelt dat het zichzelf mag zijn
 • Weet dat het kan rekenen op steun indien nodig
 • Heeft vertrouwen in het leven

Een kind heeft hiervoor telkens weer behoefte aan de volgende boodschappen:

 • Ik ben blij dat je er bent
 • Je bent goed zoals je bent
 • Ik zal er altijd voor je zijn als je me nodig hebt
 • Wat er ook gebeurt alles komt goed

Echter soms zijn er momenten of situaties waarin je je kind dit niet kunt of kon bieden, bijvoorbeeld omdat:

 • Jezelf een tijd niet lekker in je vel zit
 • Je door omstandigheden niet kunt zorgen voor je kind zoals je dat zou willen
 • Je kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekenhuisopname, een scheiding, de dood van een geliefd persoon, een verhuizing; maar ook dingen die voor jou klein lijken, kunnen voor een kind toch al traumatisch zijn
 • Jezelf ook weinig basisvertrouwen hebt en dus niet weet hoe je dit door moet geven aan je kind; want wees eerlijk, vaak herken je jezelf terug in je kind, toch?

Thuiskomen bij zichzelf

Samen gaan we werken aan de opbouw van het basisvertrouwen. Je kind kan hierdoor thuiskomen bij zichzelf en een gezonde relatie aangaan met alles om hem heen.

Hoe?

Afhankelijk van de leeftijd zet ik bepaalde werkvormen in. De gebruikte werkvormen kunnen inzicht bieden, maar zullen daarnaast ook processen in beweging zetten. Zelfs als het inzicht er nog niet is of niet mogelijk is.

School en club

Soms kan het helpend zijn om ook met school te gaan praten of je kind in de klas te observeren. Een gesprek met de leerkracht en/of een observatie biedt inzicht in de manier waarop de school en de leerkracht naar het kind kijken. Het maakt duidelijk hoe zij de situatie inschatten. Ik kan vervolgens helpen met het verduidelijken van het hoe en waarom van het gedrag je kind en richtlijnen bieden in de omgang met je kind. Uiteraard moet de leerkracht zich hier ook prettig bij voelen.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de sportclub en de trainer.

Weten of ik iets voor jullie kan betekenen?
Neem gerust contact op

Balk footer