Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Kindercoach Sittard en gezinscoach Sittard

Is je kind hooggevoelig, maar weet het geen weg met alles wat het voelt?

Is je kind onzeker en vindt het zichzelf eigenlijk niet oké?

Is je kind perfectionistisch en mag het geen fouten maken?

Heeft jouw kind last van angsten?

Heeft jouw kind enorme boze buien en wil het alles zelf bepalen?

En maak jij je hier zorgen over? Gun je je kind iets anders?

Even voorstellen: Nicole Mannens – kindercoach Sittard

Ik ben Nicole Mannens en mijn bureau heet De Kindereik. Ik ben kinder- en gezinscoach in Sittard. Ik begeleid kinderen en ouders, wanneer kinderen op welke manier dan ook laten zien, dat ze moeite hebben om te functioneren binnen de systemen waarin ze leven en bewegen. Bijvoorbeeld het gezin, de school, de sportclub, etc. Kinderen, die gedrag laten zien waar het kind en vaak ook de omgeving zich geen raad mee weet. Dit kan uitdagend of boos gedrag zijn, maar ook ontwijkend, terugtrekkend of angstig gedrag.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hooggevoelige kinderen, die moeite hebben met alles wat ze voelen en daardoor teruggetrokken of boos gedrag laten zien;
  • Kinderen, die zichzelf niet oké vinden en daardoor of juist heel lief worden om er bij te mogen horen of juist heel tegendraads, omdat ze onbewust hun overtuiging bevestigd willen krijgen;
  • Kinderen, die allerlei angsten hebben en daar gedrag omheen hebben ontwikkeld om die angst niet te hoeven voelen of zo snel mogelijk weg te krijgen;
  • Kinderen, die moeite hebben met het accepteren van autoriteit, die alles zelf willen bepalen en controleren.
  • Kinderen van gescheiden ouders, die niet weten hoe ze om moeten gaan met de veranderingen en de gevoelens, die worden opgeroepen.

Wat doe ik als kindercoach Sittard?

Ik help kinderen (en hun ouders) hun angsten, negatieve overtuigingen, het daaruit volgende gedrag en bijbehorende gevoelens te onderzoeken en om te buigen, zodat er een positief zelfbeeld ontstaat en een gezonde manier van omgaan met de dingen die het leven brengt. Met andere woorden: ik wil kinderen en ouders bewust maken van datgene wat er is en samen met hen kijken hoe zij hiermee omgaan, wat ze erbij voelen en hoe het anders zou kunnen.

Een gelukkig kind is een kind in balans

Als de balans zoek is tussen de cognitieve, emotionele en spirituele ontwikkeling, laten kinderen afwijkend gedrag zien. Dit kan allerlei vormen aannemen. Het ene kind trekt zich bijvoorbeeld terug, het andere wordt juist heel erg boos. Hiermee laat een kind zien, dat er meer aandacht mag komen voor het gevoel, dat ten grondslag ligt aan het gedrag. Daarom gaan we samen op zoek naar de pijn, die de oorzaak is van het gedrag. Want meestal durft een kind die pijn niet te voelen. Dit durven voelen en accepteren wat er echt is, is nodig om te komen tot persoonlijke groei. Het kind leert op die manier zichzelf helemaal kennen en kan zich zo verbinden met zichzelf.

De rol van de ouders

Overigens zijn kinderen meestal een spiegel voor hun ouders. Ze laten met hun gedrag zien waar één of beide ouders aan mag werken. Dit betekent in de meeste gevallen, dat je als ouder ook aan de slag mag.

Meer info?

Overige activiteiten als kindercoach Sittard

Naast het werken met individuele kinderen ontwikkel ik als kindercoach Sittard extra activiteiten, die allemaal direct of indirect in het teken staan van het welbevinden van kinderen.

Op zoek naar een kindercoach in Sittard?

Ik help je graag!
Neem nu contact op met Nicole Mannens – kindercoach Sittard

Balk footer