Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Hulpbijscheiding.nu voor ouder en kind

Ga je scheiden of ben je gescheiden?
Ben je je ervan bewust wat dit teweeg brengt in je kind?

Wat laat jouw kind zien? Trekt je kind zich terug? Stapt het in een zorgende rol? Sluit het zich af voor of verliest het zich in emoties? Heb je het idee dat het in conflict komt met zichzelf? Of lijkt er niets aan de hand te zijn?

Scheiden is een emotioneel en intens proces. Niet alleen voor jou, maar ook voor je kind. De basis die er was is niet meer. De stabiliteit, veiligheid en het vertrouwen raken beschadigd, ook al is dat niet altijd direct zichtbaar.

Meer weten?

Ben jij je hiervan bewust en wil je je kind op de juiste manier ondersteunen?

Kijk op hulpbijscheiding.nu

Balk footer