Contact

nicole3 Maak je je zorgen over je kind en wil je weten of ik iets kan betekenen?
Bel of mail gerust.

Nicole Mannens
De Kindereik
Watersley 34
6132 KA Sittard

06-20849953
info@dekindereik.nl

Klachten?

U kunt uw klacht indienen via:
Quasir
Klachtenfunctionaris abonnementen
Postbus 1021
7940 KA MEPPEL

0f via:
bemiddeling@quasir.nl
t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling mevrouw L. Boon

Of via:
0648445538 (mevrouw L. Boon)

Balk footer