Aanbod

De Kindereik ontwikkelt activiteiten, die allemaal direct of indirect in het teken staan van het welbevinden van kinderen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding van kinderen, die op een of andere manier met hun gedrag laten zien, dat ze niet weten hoe ze met bepaalde ervaringen, situaties en gevoelens om moeten gaan, zodat ze anders kunnen gaan bewegen in hun leven.

Lees meer…

Ouderschapscursus ‘Afgestemd opvoeden – wat heeft mijn kind nodig?’

Een cursus die je laat ontdekken wat belangrijk is in de opvoeding van elk kind en die je helpt onderzoeken en ervaren hoe het op dit moment in jouw gezin is en hoe het eventueel anders kan.

Lees meer…

Groepstraining ‘Ik mag er HELEMAAL zijn’

Bouwen aan een positief zelfbeeld van kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deze training geeft je kind niet alleen inzichten en een andere manier van handelen, maar bewerkstelligt vooral een innerlijke verandering. Door niet alleen cognitief aan de slag te gaan, maar elke stap ook daadwerkelijk te doorvoelen en te verinnerlijken, zodat er een verankering in het systeem kan plaatsvinden.

Lees meer…

Kind centraal bij scheiding

Een programma voor kinderen van 4-8, 8-12 en 12-16 jaar, waarin we samen in een groep de basis opnieuw vorm geven, waarbij vertrouwen, veiligheid en kracht centraal staan. Met als doel vanuit bewustzijn en gevoel het proces van scheiding doorleven in plaats van overleven.

Lees meer…

Balk footer