Archive for Onderwijs

Als we het systeem leidend maken, lijdt het kind

Vandaag zijn de scholen weer begonnen. Er is zoveel te doen over de leerachterstand, die kinderen opgelopen zouden hebben. Een kind kan alleen maar achterstand oplopen als we vast blijven houden aan het rigide jaarklassensysteem en we kinderen met elkaar blijven vergelijken.

Deze tijd vraagt echter om een andere kijk op de ontwikkeling van kinderen. Nu is het misschien nog wel meer dan voorheen van belang, dat we kijken naar het individuele kind: waar ben jij in je ontwikkeling? wat heb je nodig?

Durf uit te gaan van een nieuwe beginsituatie in plaats van vasthouden aan waar een kind nu zou moeten zijn.

Ik wens alle kinderen een fijne nieuwe start op school toe.

“Juf, jij bent een meesteres in juf zijn”

Naast kinder- en gezinscoach ben ik ook nog 2 dagen in de week juf. Afgelopen week mochten we eindelijk weer naar school. Bij taal werkten we aan woordenschat. Ik leerde ze het woord ‘de meester’, een meester is een persoon, die ergens heel goed in is. Eén van de meisjes kijkt me bedachtzaam aan en vraagt: “Juf, hoe heet dat dan als het een meisje is?” “Een meesteres,” antwoord ik haar. Ze denkt nog even na en zegt vervolgens “Dan ben jij een meesteres in juf zijn.”

Tips voor ouders in tijden van Corona

Werken, ouderschap en lesgeven zijn drie compleet verschillende taken. En toch wordt nu van ouders verwacht, dat ze het allemaal tegelijk kunnen. Juist daar waar het de bedoeling is, dat de wereld en het leven vertraagt, zou jij als ouder nu 20 tandjes bij moeten zetten? Ik dacht het niet.

Hieronder een aantal punten, die je goed voor ogen mag houden in deze situatie:

1. JE BENT GEEN LEERKRACHT

Leerkrachten hebben 4 jaar opleiding genoten om te ontdekken hoe je kinderen iets kunt leren. Hoe je de aandacht kunt vangen, hoe je iets in stapjes moet uitleggen, welke stapjes dat dit dan zijn, hoe je ervoor zorgt, dat kinderen toch werken ook als ze geen zin hebben, etc. Jij niet! Verwacht dus niet van jezelf, dat je moet kunnen wat een leerkracht kan.

2. HET HOEFT NIET PERFECT

Iedereen is aan het wennen aan deze nieuwe situatie en de nieuwe rollen. Wat nieuw is, moet geleerd worden. En bij oefenen hoort nu eenmaal fouten maken. Je doet je best en meer kan niemand van je vragen. Ook jij zelf niet.
Zelfs bij leerkrachten loopt het niet iedere dag even gesmeerd.

3. BIJ ANDEREN LOOPT HET OOK NIET ALTIJD SOEPEL

Hoor jij ook verhalen over gezinnen waar de kinderen gewoon braaf en uiterst zelfstandig aan het werk zijn en dit ook nog leuk vinden? Geloof me, er zijn legio gezinnen waar het echt niet zo soepel loopt. Vaak is er ook nog een heel groot verschil tussen jongens en meisjes. Dus meet je niet aan die ogenschijnlijke modelgezinnen. Je wordt er alleen maar verdrietig en misschien wel gefrustreerd van.

4. HET HOEFT NIET TEN KOSTE VAN JEZELF

Deze situatie is ontstaan om zoveel mogelijk mensen gezond te houden. Als jij vindt dat je elke taak voor de volle 100% moet gaan uitvoeren, gaat dit ten koste van jezelf. Het is niet de bedoeling, dat jij als de crisis uiteindelijk voorbij is, behoefte hebt aan rust, omdat je te veel van jezelf gevraagd hebt. Neem die rust nu en als iets niet lukt, dan lukt het maar niet. En als je het gevoel hebt, dat het wel moet, omdat school dit nu eenmaal van jou verlangt, ga dan voor jezelf en je eigen gezondheid staan en durf de dingen toch te laten voor wat ze zijn. Kijk wat jij aankunt en wat past in jouw gezin.

5. QUALITYTIME GAAT BOVEN ALLES

Koken, samen lezen, spelletjes spelen zijn leuke dingen om samen te doen. En stiekem zijn je kinderen toch aan het leren. Bij koken moet je rekenen en bij spelletjes komt heel veel aan de orde wat ook belangrijk is bij schoolwerk maken. Bijvoorbeeld jezelf inhouden, bepaalde stappen volgen, leren omgaan met je emoties en frustraties, niet meteen opgeven en kunnen doorzetten, logisch redeneren, om maar eens wat op te noemen. Voor je kind zijn dit belangrijke momenten. Zou het niet mooi zijn als je kind zich van deze periode straks vooral herinnert, dat jullie samen heel veel leuke dingen hebben gedaan?

De kracht van positieve woorden

Twee dagen per week ben ik nog juf. Mijn groep 5 leerlingen zijn leergierig en doen meestal goed mee met de les. Alleen hebben ze daarbij vaker de gewoonte om door de klas te roepen.

Na een opfrisbijeenkomst met het team over gedrag, waarin aangegeven werd dat de verhoudingen correctie:complimenten 1 op 4 moet zijn om gedrag te kunnen veranderen, heb ik dit afgelopen week maar eens bewust ingezet.

Als een kind door de klas riep, corrigeerde ik dat en zo gauw als hij het daarna goed deed, gaf ik een compliment. Maar ook de andere kinderen, die het wel uit zichzelf al goed deden, gaf ik telkens opnieuw een compliment, voordat ik ze de beurt gaf.

De hele klas zakte hierdoor in de rust. Zelfs de kinderen hadden in de gaten, dat er iets veranderde en hoe fijn dat was.

Maar het mooie was, dat het nog een bijkomend effect had: ik kreeg er namelijk zelf echt goede zin van. Gewoon omdat ik elke keer opnieuw weer woorden zei als ‘Goed zo!’,’Fijn’ of ‘Dank je wel’. En die enkele keer, dat iemand zich dan toch nog vergist en daar even op gewezen moet worden, verdween gevoelsmatig in alle positieve feedback.

Volgende week doe ik het weer zo 🙂 Jij ook?

Een kleuter is geen schoolkind

Even een reminder aan alle kleuterjuffen en -meesters: Een kleuter is geen schoolkind.

Een kleuter leert niet doordat jij hem dingen aanbiedt in een kring. Een kleuter leert op het moment, dat hij er aan toe is. Kijk maar eens naar je kring. Er zijn kleuters, die het allemaal al begrijpen. Heb jij ze dat geleerd in deze kring? Nee. Heeft het zin om met deze kinderen nog te oefenen? Nee, want ze kunnen het toch al. En er zijn kleuters die het nog niet begrijpen. Kun jij het ze op dit moment leren? Nee, want ze zijn er nog niet aan toe, die stap in hun ontwikkeling hebben ze nog niet gemaakt. Die moet nog komen en het zou wel heel toevallig zijn als dat precies gebeurt op het moment, dat jij het aanbiedt in de kring. Ze leren het namelijk in het dagdagelijkse leven, tijdens betekenisvolle momenten en op het moment, dat zij er aan toe zijn.

Toevallig sprak ik vorig week een moeder van een 5-jarige jongen, die naar groep 2 ging. Tijdens het oudergesprek een paar weken voor de grote vakantie had de juf aangegeven, dat ze zich een beetje zorgen maakte, want het kind kon nog niet tot 5 tellen. Dit ging ze toch maar even doorgeven aan de volgende juf. Drie weken later telde de jongen opeens wel tot 5. Hij was er gewoon nog niet aan toe en vroeg alleen om vertrouwen van de juf en zijn ouders, dat hij het wel zou leren op zijn eigen moment.

Dus laat los die overtuiging, dat jij ze op een schoolse manier dingen kunt leren!

Zorg ervoor dat ze zich veilig voelen, biedt hen ruimte om alles in hun eigen tempo te doen en laat kleuters vooral spelen, beleven en ervaren. Ga vervolgens eens achterover zitten, observeer en geniet. Want wat je dan zult zien, zijn kleuters die zich zelf dingen eigen maken, die bouwen aan hun zelfvertrouwen, kortom kleuters die groeien!

En wil je toch oefenen met tellen, kleuren, vormen, luisteren, enz.? Doe het dan vooral op een speelse manier. Even tussendoor, meer is niet nodig.

Ik wens jullie allemaal een heel fijn nieuw schooljaar!

10170698_375071242650791_6895590039035497829_n

Ontwikkelen van hoofd én hart

Zo belangrijk, dat we niet uit het oog verliezen, dat kinderen zich mogen ontwikkelen op meer dan één vlak!

spreuk1-dalailama-educationmindandhearts

De definitie van een stoornis

Doordenkertje 🙂

spreuk2-bart-stoornisverstoortsysteem

‘Omdat ik niet naar school ben geweest, ben ik nooit gestopt met spelen.’

Een mooi interview, dat duidelijk maakt hoe belangrijk het is om een kind zijn eigen creativiteit niet af te nemen. Iets wat helaas in het huidige schoolsysteem vaak wel gebeurt; door aan te geven wat je interessant moet vinden, hoe je daar mee om moet gaan en wat je ervan moet leren. Logisch dat er kinderen zijn die hier tegen in opstand komen en hun eigen weg willen gaan. En dat wil nog niet zeggen, dat deze kinderen voor galg en rad opgroeien, in tegendeel ze hebben de maatschappij iets te leren. Een proces waar ik ze graag in bij sta!

Bekijk het interview op YouTube