Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

De kracht van positieve woorden

Twee dagen per week ben ik nog juf. Mijn groep 5 leerlingen zijn leergierig en doen meestal goed mee met de les. Alleen hebben ze daarbij vaker de gewoonte om door de klas te roepen.

Na een opfrisbijeenkomst met het team over gedrag, waarin aangegeven werd dat de verhoudingen correctie:complimenten 1 op 4 moet zijn om gedrag te kunnen veranderen, heb ik dit afgelopen week maar eens bewust ingezet.

Als een kind door de klas riep, corrigeerde ik dat en zo gauw als hij het daarna goed deed, gaf ik een compliment. Maar ook de andere kinderen, die het wel uit zichzelf al goed deden, gaf ik telkens opnieuw een compliment, voordat ik ze de beurt gaf.

De hele klas zakte hierdoor in de rust. Zelfs de kinderen hadden in de gaten, dat er iets veranderde en hoe fijn dat was.

Maar het mooie was, dat het nog een bijkomend effect had: ik kreeg er namelijk zelf echt goede zin van. Gewoon omdat ik elke keer opnieuw weer woorden zei als ‘Goed zo!’,’Fijn’ of ‘Dank je wel’. En die enkele keer, dat iemand zich dan toch nog vergist en daar even op gewezen moet worden, verdween gevoelsmatig in alle positieve feedback.

Volgende week doe ik het weer zo 🙂 Jij ook?

Balk footer