Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

‘Omdat ik niet naar school ben geweest, ben ik nooit gestopt met spelen.’

Een mooi interview, dat duidelijk maakt hoe belangrijk het is om een kind zijn eigen creativiteit niet af te nemen. Iets wat helaas in het huidige schoolsysteem vaak wel gebeurt; door aan te geven wat je interessant moet vinden, hoe je daar mee om moet gaan en wat je ervan moet leren. Logisch dat er kinderen zijn die hier tegen in opstand komen en hun eigen weg willen gaan. En dat wil nog niet zeggen, dat deze kinderen voor galg en rad opgroeien, in tegendeel ze hebben de maatschappij iets te leren. Een proces waar ik ze graag in bij sta!

Bekijk het interview op YouTube

Balk footer