Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Als we het systeem leidend maken, lijdt het kind

Vandaag zijn de scholen weer begonnen. Er is zoveel te doen over de leerachterstand, die kinderen opgelopen zouden hebben. Een kind kan alleen maar achterstand oplopen als we vast blijven houden aan het rigide jaarklassensysteem en we kinderen met elkaar blijven vergelijken.

Deze tijd vraagt echter om een andere kijk op de ontwikkeling van kinderen. Nu is het misschien nog wel meer dan voorheen van belang, dat we kijken naar het individuele kind: waar ben jij in je ontwikkeling? wat heb je nodig?

Durf uit te gaan van een nieuwe beginsituatie in plaats van vasthouden aan waar een kind nu zou moeten zijn.

Ik wens alle kinderen een fijne nieuwe start op school toe.

Balk footer