Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Pas op straks doe je je pijn!

Twee peuters, een jongen en een meisje van 3 zitten op de wip en hebben ongelooflijk veel lol samen. Ze wippen steeds harder en lachen en gillen wat af. Opeens bedenkt het jongetje iets extra leuks: elke keer als hij beneden is, doet hij of het fout gaat en laat hij zich voorzichtig en gecontroleerd naast de wip vallen. En ik merk dat ik eigenlijk wil reageren met ‘niet doen, straks doe je je pijn’.

Maar is dit een instinctieve reactie omdat er daadwerkelijk gevaar dreigt voor dit kind of is deze aangeleerd? Heeft het kind niet zelf heel goed in de gaten of het dit aan kan? Is het niet juist een mooi lesje in lichaamscontrole en leren vallen?

Bovendien staat de wip op dat moment op een zachte ondergrond. Of moet ik me dan toch zorgen maken, dat het kind dit ook gaat doen als de wip op een harde ondergrond staat?

Daarnaast heeft het meisje hier geen last van. Ze schiet niet omlaag als de ballast aan de andere kant verdwijnt. Daar heeft de fabrikant blijkbaar al goed over nagedacht. Of moet ik er nu al rekening mee houden dat dit op een andere wip misschien anders is?

Moet ik nu al bezig zijn met die eventuele toekomst? Of mag ik erop vertrouwen, dat het kind straks heus wel begrijpt, dat het op sommige plekken wel kan en op andere niet.

Wat is eigenlijk het ergste dat kan gebeuren? Een buil, een schaafwond, tranen van de schrik? En hoe erg is dat dan? Of is het juist een mooi lesje in grenzen verkennen en zelf leren wat wel en niet kan?

Wat zou jij doen als je dit kind zag spelen?

Balk footer