Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Geldt de regel ‘eerst goed voor jezelf zorgen en dan pas voor je kind’ ook bij een scheiding?

Na een scheiding krijgen kinderen doorgaans niet direct ondersteuning bij de verwerking van die scheiding. Zeker als er niet veel aan de hand lijkt te zijn. Het kind lijkt door te gaan met het leven van alledag en lijkt de situatie eenvoudig te accepteren.

Echter bij een scheiding staat het leven van een kind op zijn kop. Dat wat bekend was, is voor altijd weg. Als aan de buitenkant niets zichtbaar is, wil dat niet zeggen, dat er in de binnenwereld niet heel veel gebeurt. Een scheiding beschadigt een kind. Altijd.

Als jij na een scheiding eerst alleen maar voor jezelf gaat zorgen, zijn er al gauw maanden voorbij, waarin je kind op zijn eigen manier om moet leren gaan met de situatie. Met als gevolg, dat emoties veelal niet goed verwerkt worden en er allerlei overtuigingen gevormd worden, die niet kloppen. Als je dan na een aantal maanden of jaren hulp gaat zoeken voor je kind, moet aangepakt worden wat er in eerste instantie al niet had hoeven zijn.

Daarom pleiten wij er voor, dat kinderen zo snel mogelijk hulp en ondersteuning krijgen, zodat ze op een gezonde manier door deze moeilijke periode heen kunnen komen.

Wij helpen jouw kind hier graag bij, individueel of in een groep.

~ Kind centraal bij scheiding is een initiatief van SpiegelKracht en De Kindereik, beide verbonden aan Praktijk EsSenSe ~

Balk footer