Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Eerst alleen gaan wonen of meteen gaan samenwonen met je nieuwe partner?

Op het moment, dat je gaat scheiden, staat voor je kind de wereld op z’n kop. Heel veel dingen zullen moeten veranderen. De vraag is echter of echt alles meteen moet veranderen. Het is al moeilijk genoeg om te verwerken, dat papa en mama niet meer in hetzelfde huis wonen en dat je als kind tussen twee huizen heen en weer moet reizen. Gun je kind, dat het daar eerst aan mag wennen, voordat je met andere grote veranderingen komt.

Vraag jezelf daarom eens af of je meteen moet gaan samenwonen met je nieuwe liefde. Is er echt geen tussenoplossing, die je kind de tijd en de rust biedt om eerst te wennen aan de scheiding? Na de scheiding het gevoel van je kind op de eerste plaats zetten, zal in elk geval heel erg helpen bij het helingsproces.

~ Kind centraal bij scheiding is een initiatief van SpiegelKracht en De Kindereik, beide verbonden aan Praktijk EsSenSe ~

Balk footer