Let op!
De Kindereik bestaat niet meer, kijk op mijn nieuwe website
nicolemannens.nl

Als je kinderen leert leven met…

Als je kinderen leert leven met angst, leer je achterdocht.
Als je kinderen leert leven met medelijden, leer je zelfmedelijden.
Als je kinderen leert leven met spot, worden ze verlegen.
Als je kinderen leert leven met jaloezie, krijg je afgunst.
Als je kinderen leert leven met schaamte, gaan ze zich schuldig voelen.

Als je kinderen leert leven met tolerantie, leer je ze geduldig zijn.
Als je kinderen leert leven met bemoediging, leer je ze vertrouwen te hebben.

Als je kinderen leert leven met lof, leer je ze waardering hebben.
Als je kinderen leert leven met waardering, leer je ze van zichzelf te houden.
Als je kinderen leert leven met aanvaarding, leer je ze liefde in de buitenwereld te hebben.
Als je kinderen leert leven met erkenning, leer je ze een doel te stellen.
Als je kinderen leert delen, leer je ze vrijgevig te zijn.
Als je kinderen leert leven met eerlijkheid en rechtvaardigheid, leer je ze gerechtigheid zonder te veroordelen.
Als je een veilige omgeving schenkt, leren ze zichzelf en een ander te vertrouwen.
Als je kinderen leert omgaan met vriendelijkheid, vinden ze het fijn om te leven.
Als je kinderen leert omgaan met rust, kunnen ze in vrede met zichzelf leven.

(Ingrid Verkuil, gaafkind.nl)

Balk footer