Individuele begeleiding

Als kinderen op een of andere manier met hun gedrag laten zien, dat ze niet weten hoe ze met bepaalde ervaringen en situaties om moeten gaan, kan het nodig zijn, dat ze een tijdje individueel begeleid worden, om te zorgen dat ze anders kunnen gaan bewegen in hun leven.

Thuiskomen bij zichzelf

Samen gaan we werken aan de opbouw van het basisvertrouwen. Je kind kan hierdoor thuiskomen bij zichzelf en een gezonde relatie aangaan met alles om hem heen.

Hoe?

Afhankelijk van de leeftijd zet ik bepaalde werkvormen in. De gebruikte werkvormen kunnen inzicht bieden, maar zullen daarnaast ook processen in beweging zetten. Zelfs als het inzicht er nog niet is of niet mogelijk is.

School en club

Soms kan het helpend zijn om ook met school te gaan praten of je kind in de klas te observeren. Een gesprek met de leerkracht en/of een observatie biedt inzicht in de manier waarop de school en de leerkracht naar het kind kijken. Het maakt duidelijk hoe zij de situatie inschatten. Ik kan vervolgens helpen met het verduidelijken van het hoe en waarom van het gedrag je kind en richtlijnen bieden in de omgang met je kind. Uiteraard moet de leerkracht zich hier ook prettig bij voelen.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de sportclub en de trainer.

De rol van de ouders

Afhankelijk van het kind en de situatie kan het betekenen dat papa en mama ook uitgenodigd worden om zelf aan de slag te gaan of om mee te spelen, het is maar dat je het weet 🙂

Balk footer