Begeleiding van kind van gescheiden ouders

kindcentraalbijscheiding-kleinGa je scheiden of ben je gescheiden?
Ben je je ervan bewust wat dit teweeg brengt in je kind?

Wat laat jouw kind zien? Trekt je kind zich terug? Stapt het in een zorgende rol? Sluit het zich af voor of verliest het zich in emoties? Heb je het idee dat het in conflict komt met zichzelf? Of lijkt er niets aan de hand te zijn?

Scheiden is een emotioneel en intens proces. Niet alleen voor jou, maar ook voor je kind. De basis die er was is niet meer. De stabiliteit, veiligheid en het vertrouwen raken beschadigd, ook al is dat niet altijd direct zichtbaar.

Effect scheiding op kind?

Een kind van gescheiden ouders heeft aardig wat te verstouwen. Op de eerste plaats staat zijn hele wereld op z’n kop. Alles wat bekend is, verandert. Voor de meeste kinderen van gescheiden ouders betekent dat: nooit meer samen met papa en mama in één huis, nooit meer samen op vakantie, nooit meer samen verjaardag vieren, nooit meer… Een kind van gescheiden ouders heeft dus heel veel nooit meers in zijn leven. Afscheid nemen van hoe het was, is niet eenvoudig en doet iets met elk kind van gescheiden ouders. Of dit nu zichtbaar is of niet. Je kind is in rouw en zijn basisveiligheid is beschadigd.

Kind van gescheiden ouders en zijn emoties en gevoelens

De scheiding roept pijnlijke gevoelens op. Boosheid en verdriet zijn daarbij vaak het meest zichtbaar, maar andere gevoelens kunnen ook een rol spelen, zoals schuldgevoel ‘papa en mama hadden ruzie over mij, ik ben het schuld, dat ze gescheiden zijn’ of verlatingsangst ‘als papa en mama niet meer van elkaar houden, houden ze dan straks ook niet meer van mij’. Deze gevoelens zijn gekoppeld aan niet-kloppende overtuigingen en zijn afhankelijk van de situatie en hoe ouders acteren.

Wat heeft een kind van gescheiden ouders nodig? Effect scheiding op kind verkleinen

Een kind van gescheiden ouders heeft vooral tijd en ruimte nodig. Tijd om het allemaal te verwerken en ruimte om te mogen verwerken. Kinderen doen dit anders dan volwassenen. Zij rouwen in stukjes. Bovendien is het voor een kind van gescheiden ouders noodzakelijk, dat je opnieuw gaat bouwen aan het gevoel van basisveiligheid om het effect van de scheiding op je kind zo klein mogelijk te laten zijn.

Wat heeft een kind van gescheiden ouders nog meer nodig? Effect scheiding op kind verder verkleinen

Hoe meer ouders weten over het effect van hun gedrag en woorden en hoe bewuster zij daarmee omgaan, hoe minder niet-kloppende overtuigingen een kind van gescheiden ouders creëert, hoe kleiner het effect van de scheiding op een kind wordt.  Dat betekent, dat je als ouder mag gaan onderzoeken hoe jij omgaat met de hele situatie, met je eigen gevoelens en met je ex-partner.

Hulp voor een kind van gescheiden ouders om effect scheiding op kind te verkleinen

Merk je dat je als ouder niet weet hoe je je kind hierin kunt begeleiden of wat er nu precies van jou gevraagd wordt? Of maak je je zorgen, omdat je kind zich opeens anders gedraagt na jullie scheiding? Ik help jullie graag!

In mijn praktijk begeleid ik o.a. kinderen van gescheiden ouders bij het verwerken van de scheiding van hun ouders en help ik ze op een gezonde manier omgaan met dat wat is.

Kind centraal bij scheiding

‘Kind centraal bij scheiding’ is een initiatief van SpiegelKracht en De Kindereik, samen verbonden aan Praktijk EsSenSe. In individuele begeleidingssessies of in een groepsprogramma gaan we samen de basis opnieuw vorm geven, waarbij vertrouwen, veiligheid en kracht centraal staan.

Gun jouw kind deze zinvolle en waardevolle weg om vanuit bewustzijn en gevoel het proces van scheiding te doorleven in plaats van overleven.

“Een veilige basis is dé voedingsbodem voor elk kind”

Meer weten?

Kijk op kindcentraalbijscheiding.nl

Balk footer