Aanbod

De Kindereik ontwikkelt activiteiten, die allemaal direct of indirect in het teken staan van het welbevinden van kinderen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding van kinderen, die op een of andere manier met hun gedrag laten zien, dat ze niet weten hoe ze met bepaalde ervaringen en situaties om moeten gaan, zodat ze anders kunnen gaan bewegen in hun leven.

Lees meer…

Kids in eMotion

Vanuit leuke en fijne bewegingsoefeningen in combinatie met andere werkvormen werken aan zelfvertrouwen, een gezond zelfbeeld, evenwicht, rust, respect voor jezelf en elkaar, concentratie en creativiteit.

Lees meer…

Intervisiegroep voor de startende leerkracht PO

Een intervisiegroep voor startende leerkrachten in het basisonderwijs, die een heleboel zaken op zich af zien komen op het moment dat ze voor het eerst langdurig een eigen groep mogen begeleiden.

Lees meer…

Balk footer