Home

Maak jij je zorgen over je kind?

Vindt je kind het moeilijk om mee te gaan in het gareel en wil je meer rust in de opvoeding?

Heeft je kind een negatief zelfbeeld en gun je je kind een positievere kijk op zichzelf?

Is jouw kind erg angstig en wens je je kind wat meer durf toe?

Maakt jouw kind zich al heel veel zorgen over van alles en nog wat en gun je hem of haar wat meer vertrouwen in het leven?

Kortom gun je je kind een meer ontspannen manier van leven en zoek je daar hulp bij?

 

Even voorstellen

Ik ben Nicole Mannens en mijn bureau heet De Kindereik. Ik begeleid kinderen, die op welke manier dan ook, moeite hebben om te functioneren binnen de systemen waarin ze leven en bewegen, zoals het gezin of de school. Kinderen, die gedrag laten zien waar het kind en vaak ook de omgeving zich geen raad mee weet. Dit kan uitdagend of boos gedrag zijn, maar ook ontwijkend, terugtrekkend of angstig gedrag.

Overigens zijn kinderen vaak een spiegel voor hun ouders. Ze laten met hun gedrag zien waar één of beide ouders aan mag werken. Dit betekent in de meeste gevallen, dat je als ouder ook aan de slag zult moeten.

Een gelukkig kind is een kind in balans

Als de balans zoek is tussen de cognitieve, emotionele en spirituele ontwikkeling, laten kinderen afwijkend gedrag zien. Dit kan allerlei vormen aannemen. Het ene kind trekt zich bijvoorbeeld terug, het andere wordt juist heel erg boos. Hiermee laat een kind zien, dat er meer aandacht voor het gevoel, dat ten grondslag ligt aan het gedrag, mag komen. Daarom gaan we samen op zoek naar de pijn, die de oorzaak is van het gedrag. Want meestal durft een kind die pijn niet te voelen. Dit durven voelen en accepteren wat er echt is, is nodig om te komen tot persoonlijke groei. Het kind leert op die manier zichzelf helemaal kennen en kan zich zo verbinden met zichzelf.

Mijn missie

Het is mijn missie om kinderen te leren vertrouwen op hun eigen intuïtie en te leren hoe ze in elke situatie kunnen en mogen kiezen voor zichzelf.
Daarnaast wil ik bij volwassenen begrip creëren en waar nodig handvatten aanreiken over hoe om te gaan met deze kinderen.

Gebrek aan of verminderd basisvertrouwen

Vaak zijn deze problemen terug te voeren op een gebrek aan of verminderd gevoel van basisveiligheid ofwel basisvertrouwen. Een kind dat voldoende basisvertrouwen heeft:

 • Voelt dat het er zijn mag
 • Voelt dat het zichzelf mag zijn
 • Weet dat het kan rekenen op steun indien nodig
 • Heeft vertrouwen in het leven

Een kind heeft hiervoor telkens weer behoefte aan de volgende boodschappen:

 • Ik ben blij dat je er bent
 • Je bent goed zoals je bent
 • Ik zal er altijd voor je zijn als je me nodig hebt
 • Wat er ook gebeurt alles komt goed

Echter soms zijn er momenten of situaties waarin je je kind dit niet kunt of kon bieden, bijvoorbeeld omdat:

 • Jezelf een tijd niet lekker in je vel zit
 • Je door omstandigheden niet kunt zorgen voor je kind zoals je dat zou willen
 • Je kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekenhuisopname, een scheiding, de dood van een geliefd persoon, een verhuizing; maar ook dingen die voor jou klein lijken, kunnen voor een kind toch al traumatisch zijn
 • Jezelf ook weinig basisvertrouwen hebt en dus niet weet hoe je dit door moet geven aan je kind; want wees eerlijk, vaak herken je jezelf terug in je kind, toch?

Meer info?

Overige activiteiten

Naast het werken met individuele kinderen ontwikkelt De Kindereik activiteiten, die allemaal direct of indirect in het teken staan van het welbevinden van kinderen.

 • Ik mag er HELEMAAL zijn! – Een groepstraining voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, waarin we bouwen aan een positief zelfbeeld.
 • Kind centraal bij scheiding – Een programma voor kinderen van gescheiden ouders, zodat ze vanuit bewustzijn en gevoel het proces van scheiding kunnen doorleven in plaats van overleven.
 • Oudercursus ‘Afgestemd opvoeden – wat heeft mijn kind nodig?’ – Binnenkort meer info…
Balk footer