Home

Ervaar je veel stress in de opvoeding van jouw kind en wil jij dat de rust terugkeert in je gezin?

Loopt jouw kind om welke reden dan ook vast op school en wil je hier beweging in brengen?

Heeft jouw kind problemen met trainer of teamgenootjes en gun je je kind een ontspannen vrijetijdsbesteding?

Kortom gun je je kind een meer ontspannen manier van leven en zoek je daar hulp bij?

 

Even voorstellen

Ik ben Nicole Mannens en mijn bureau heet De Kindereik. Ik begeleid kinderen en tieners, die moeite hebben om te functioneren binnen de systemen waarin ze leven en bewegen. Bijvoorbeeld het gezin, de school, de sportclub, etc. Hier horen vaak conflicten, stress en heftige emoties bij. Allemaal dingen waar het kind en vaak ook de omgeving zich geen raad mee weet. Maar het kan ook zijn dat een kind zich terugtrekt en niet meer laat zien wat zich van binnen allemaal afspeelt. Ook dit kan een reden tot zorg zijn.

Bewustwording en acceptatie

Bewustwording en acceptatie zijn de sleutels tot de oplossing. Ik wil kinderen bewust maken van datgene wat er is en samen met hen kijken naar hoe zij hiermee omgaan en wat ze erbij voelen. Om vervolgens te zoeken naar hoe het misschien anders zou kunnen.

Bovendien kan ik waar nodig je kind observeren op school of tijdens het sporten en in gesprek gaan met leerkracht en/of trainer om begrip te creëren en handvaten aan te reiken.

Mijn missie

Het is mijn missie om kinderen te leren vertrouwen op hun eigen intuïtie en te leren hoe ze in elke situatie kunnen en mogen kiezen voor zichzelf.

Gebrek aan of verminderd basisvertrouwen

Vaak zijn deze problemen terug te voeren op een gebrek aan of verminderd gevoel van basisveiligheid ofwel basisvertrouwen. Een kind dat voldoende basisvertrouwen heeft:

 • Voelt dat het er zijn mag
 • Voelt dat het zichzelf mag zijn
 • Weet dat het kan rekenen op steun indien nodig
 • Heeft vertrouwen in het leven

Een kind heeft hiervoor telkens weer behoefte aan de volgende boodschappen:

 • Ik ben blij dat je er bent
 • Je bent goed zoals je bent
 • Ik zal er altijd voor je zijn als je me nodig hebt
 • Wat er ook gebeurt alles komt goed

Echter soms zijn er momenten of situaties waarin je je kind dit niet kunt of kon bieden, bijvoorbeeld omdat:

 • Jezelf een tijd niet lekker in je vel zit
 • Je door omstandigheden niet kunt zorgen voor je kind zoals je dat zou willen
 • Je kind een traumatische ervaring heeft meegemaakt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekenhuisopname, een scheiding, de dood van een geliefd persoon, een verhuizing; maar ook dingen die voor jou klein lijken, kunnen voor een kind toch al traumatisch zijn
 • Jezelf ook weinig basisvertrouwen hebt en dus niet weet hoe je dit door moet geven aan je kind; want wees eerlijk, vaak herken je jezelf terug in je kind, toch?

Meer info?

Overige activiteiten

Naast het werken met individuele kinderen ontwikkelt De Kindereik activiteiten, die allemaal direct of indirect in het teken staan van het welbevinden van kinderen.

 • Kids in eMotion – Vanuit leuke en fijne bewegingsoefeningen in combinatie met andere werkvormen werken aan zelfvertrouwen, een gezond zelfbeeld, evenwicht, rust, respect voor jezelf en elkaar, concentratie en creativiteit.
 • Hoera, ik ga naar school – Ontspannings- en ontladingsoefeningen speciaal voor kinderen uit groep 1, die moeite hebben met wennen en overprikkeld raken door alle nieuwe dingen en indrukken.
 • Intervisiegroep voor de startende leerkracht PO – Een intervisiegroep voor startende leerkrachten in het basisonderwijs, die een heleboel zaken op zich af zien komen op het moment dat ze voor het eerst langdurig een eigen groep mogen begeleiden.
 • Kind centraal bij scheiding – Een programma voor kinderen van gescheiden ouders, zodat ze vanuit bewustzijn en gevoel het proces van scheiding kunnen doorleven in plaats van overleven.
Balk footer